Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Eski-Türkçe etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Eski Türkçe Kelimeler ve Anlamları #3

  Maruf : bilinen   Alil : hasta   Daire-i intihabiye : seçim bölgesi   Şayan-ı Dikkat : dikkate değer   Müstakil : bağımsız   Neyh : yasaklama   Rencide : kırılmış, incinmiş   Kemal-i Emniyet : tam bir emniyet   Kutsiyet : kutsallık   Darülmuallimat : kız öğretmen okulu   Meyus : ümitsizliğe düşmek   Ekseri : çoğunluk   Nüfuz : söz geçirme, etki   Müşkül : güçlük   Mütevazi : alçak gönüllü   Bilfarz : varsaymak   Mükellef : çok süslü   Tahvil : dönüştürmek   Zatında : aslında   Rakik : ince   Reybi : şüpheci   Müspet : olumlu   Telin : lanetleme   Tecziye : cezalandırma

Eski Türkçe Kelimeler ve Anlamları #2

  Huşu : sevgiyle karışık korku   Vecd : ilahi aşkla kendinden geçmek   Büka : ağlama   Delalet : yol gösterme   Umdeler : ilke, karar   Afif : temiz, iffetli   İhtizaz : titreyiş   Binaenaleyh : bundan dolayı   Umumiye : genel görünüş   Sadada : yankı   Kifayet : yetmiyor   Terakki : yükselme   Dahiliye Nezareti : içişleri bakanlığı   Müdiri Umumi : genel müdür   Teveccüh : özel ilgi   Mukarrer : kararlaştırmak   Nikbin : iyimser   Fasıla : arasız   Şahadetname : diploma   Dimağ : zihin   Mefluç : felçli   Safdilli : saf, gönlü temiz

Eski Türkçe Kelimeler ve Anlamları #1

Haşin : Katı Müphem : Belirsiz Tafsilatı : Ayrıntılar Gayyur : Gayretli Mukabil : Karşılık Mahdut : Sınırlı Müşfik : Şefkatli Cebr-i Nefs : Kendini tutmak, zorlamak Yeisin : Ümitsizlik Alakadar : İlgili Mütecaviz : Saldırgan