Ana içeriğe atla

Eski Türkçe Kelimeler ve Anlamları #3

 •  Maruf : bilinen
 •  Alil : hasta
 •  Daire-i intihabiye : seçim bölgesi
 •  Şayan-ı Dikkat : dikkate değer
 •  Müstakil : bağımsız
 •  Neyh : yasaklama
 •  Rencide : kırılmış, incinmiş
 •  Kemal-i Emniyet : tam bir emniyet
 •  Kutsiyet : kutsallık
 •  Darülmuallimat : kız öğretmen okulu
 •  Meyus : ümitsizliğe düşmek
 •  Ekseri : çoğunluk
 •  Nüfuz : söz geçirme, etki
 •  Müşkül : güçlük
 •  Mütevazi : alçak gönüllü
 •  Bilfarz : varsaymak
 •  Mükellef : çok süslü
 •  Tahvil : dönüştürmek
 •  Zatında : aslında
 •  Rakik : ince
 •  Reybi : şüpheci
 •  Müspet : olumlu
 •  Telin : lanetleme
 •  Tecziye : cezalandırma
Eski Türkçe Kelimeler ve Anlamları #3


Yorumlar