Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Şubat, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Eski Türk Edebiyatına Giriş: Söz Sanatları | Çıkmış Sorular

Eski Türk Edebiyatına Giriş: Söz Sanatları | 2014-2015 Bahar Dönemi Ara Sınavı Çıkmış Soruları Eski Türk Edebiyatına Giriş: Söz Sanatları | 2014-2015 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı Çıkmış Soruları Eski Türk Edebiyatına Giriş: Söz Sanatları | 2015-2016 Bahar Dönemi Ara Sınavı Çıkmış Soruları Eski Türk Edebiyatına Giriş: Söz Sanatları | 2015-2016 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı Çıkmış Soruları Bütün AÖF ders içerikleri için her zaman Anadolum eKampüs'ü kullanın.

Andre Breton: Sürrealist Manifesto

ANDRE BRETON=SURREALIST MANIFESTO 1924'te yayımlanan Sürrealizmin ilk manifestosudur. "Yalnızca hayal gücünün kendisine olabileceklere dair imada bulunduğunu belirtir.Hayal gücünü sınırlamak insanı sıradanlaştırır. Bu noktada kendimizi gerçeklerle sınırlandırmamıza gerek yoktur. Sürrealizm bu sınırların arkasından doğacaktır. BRETON, FREUD'un rüya ile ilgili yorumlarından da etkilenir. Rüyaları önemli bir yaşam ve deneyim alanı olarak görür. Rüyaları önemser.

Türk şiirinde Sürrealizm

Türk şiirinde Ercüment Behzat LAV'dan itibaren Garip Şiiri ve 2.Yeni şiirinin Ece Ayhan, İlhan Berk gibi temsilcilerinin eserlerinde sürrealizm in izlenimini görmek mümkündür. Garip Şiiri tanımlanırken "Dadaist ve Sürrealist bir şiirdir" ifadesi kullanılır. Garip Ön Sözü'nde Orhan Veli'nin de bahsettiği bu şiir Sürrealizmin "otomatik yazım" gibi yöntemlerinden yüzeysel de olsa faydalanmıştır ama sürrealizmden teknik düzeyin ötesine pek geçememiştir.

Sürrealizm Nedir?

Sürrealizm ; 20 yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren resim, şiir ve sinema v.s sanatın pek çok alanına yayılma imkanı buldu. Andre Breton tarafından kuramsallaştırıldı. Sürrealizm; salt aklın, rasyonalizmin boğduğu insanlığın haykırışıdır. Psikiyatrist olan Andre Breton, Sıgmund Freud 'un psikanalitik görüşlerinden etkilenmiştir. Breton 1924'te ilk manifestoyu 1930'da ise ikinci manifestoyu yayımlar.

Letrizm Nedir?

LETRIZM ; 2. Dünya Savaşı sonrasında Romen asıllı İsodore İsou'nun 1946'da kurduğu bir şiir akımıdır. Var olana karşı çıkma, reddetme Letrizm'in temel ilkesidir. Şiirdeki yeniliği harflerle gerçekleştirmek amacındadır. Şiirde kelimeyi değil, harfleri esas alarak yazmak isteyen , şiirdeki ses organizasyonunun ,anlamın/anlamsızlığın ve bunların birleşiminden doğacak şiire duygunun harflerle yakalayabileceğini savunan şiir akımıdır.

Fütürizm (Gelecekçilik) Nedir?

20.yy başlarında İtalya'da oluştu. Sonrasında Rusya ve Fransa'da gelişti. Önce plastik sanatlarda etkisini gösterdi. Ardından edebiyat alanında gelişti. 1914 Birinci Dünya Savaşı ile etkisini kaybetti.

Eski Türk Edebiyatı: Söz Sanatları | Tam Ünite Özetleri (Slayt)

Eski Türk Edebiyatı: Söz Sanatları dersinin bütün kitap özetidir. Sunu şeklinde hazırlanmıştır. Türk Dili Okutmanı Gönül Yüksel tarafından hazırlandı. Dosyaları indirmek için aşağıdaki PowerPoint logosuna tıklayınız.

Ottova Rıma Nedir?

OTTOVA RIMA ; 8 mısralık bentlerden oluşur. Kafiye Düzeni: abababcc İTALYAN Edebiyatından doğmuştur. Edebiyatımızda RECAİZADE MAHMUT EKREM =TASVİR eserinde kullanmıştır. Ayrıca ETHEM PERTEV PAŞA =TIFL-I NAIM eserinde kullanmıştır. Bu eser VICTOR HUGO çevirisidir.

AÖF'ten Örgün Sisteme Geçiş Var Mı?

AÖF 'den örgün öğretime geçiş yapılabilmesi için not ortalamasının ÖSYM 'nin belirlediği not dönüşüm tablosuna göre yüz üzerinden 80 olması veya yerleştirme puanıyla yerleştirildiyseniz başvuru yapacağız üniversitenin puanına denk veya yüksek olması,

Empresyonizm Nedir?

EMPRESYONİZM; 19.yy son çeyreğinde Realizme,Naturalizme,Parnasizme tepki olarak Fransa'da doğmuştur.. 

Pazat, Palanka Nedir? (Orta Oyunu)

Orta oyununda "usta-çırak " temelli eğitim verilirdi. Oyuncu olmak isteyenler bu kollara girip yetişirler ve kolbaşindan " Pazat (diploma)"alarak ,kendi başlarına oyun oynamaya hak kazanırlardı..