Ana içeriğe atla

Empresyonizm Nedir?

EMPRESYONİZM; 19.yy son çeyreğinde Realizme,Naturalizme,Parnasizme tepki olarak Fransa'da doğmuştur.. 

Dış gerçekliğin sanatkarın ruhunda bıraktığı izlenimlerin anlatımını esas alan sanat/edebiyat akımıdır.

Yorumlar