Ana içeriğe atla

Kayıtlar

3.Yariyil etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Hikâye anlatmada kimlerin önemli bir yeri vardır?

  Ozan, baksı , kam, şaman geleneğinin de hikâye anlatmada önemli bir yerinin olduğu açıktır. Çünkü yukarıda belirttiğimiz törenlerin yöneticileri büyük ölçüde ozanlar, baksılar, kamlar ve şamanlardı. Bir dönem şairliği, halk hekimliğini, büyü işlerini birlikte yürüten bu dörtlü daha sonra kendi aralarında iş bölümü yapmışlardır.   Buna göre şiir söyleme, kopuz çalma ozanlara; büyü ve halk hekimliği yapma da kam, baksı ve şamanlara verilmiştir. Muhtemelen halk hikâyesi anlatanların ilk ataları bu ozanlar ve kopuzcular olmalıdır. 

Hikâye ve Türklerdeki Yeri Nedir?

Kelime, genel olarak "anlatma, benzetme, tarih, destan,  kıssa, masal, rivayet" anlamlarına gelir. Ülkemizin önde  gelen çeşitli ansiklopedilerinde hikâye kavramı üzerinde  durulmuştur. Genel sözlüklerde de yukarıdaki tarifin  benzerlerini görmekteyiz. Hikâye anlatma ve dinleme geleneği çok eskilere dayanır. Önceleri Asya'da görülen  hikâye anlatma ve dinleme geleneği daha sonra bazı  kıtalara da yayılır.              Bu geniş coğrafyanın içerisinde önemli bir yeri olan Türk lerde ise hikâye anlatma ve dinleme, ilk  törenlerde (sığır, şölen/şeylan, yuğ) karşımıza çıkmaktadır. Bilhassa sığır ve şölen/şeylan törenlerinde hikâyenin  anlatıldığını, insanların bu hikâyeleri dinleyerek hoşça vakit  geçirdiklerini biliyoruz.