Ana içeriğe atla

Hikâye ve Türklerdeki Yeri Nedir?


Kelime, genel olarak "anlatma, benzetme, tarih, destan, 

kıssa, masal, rivayet" anlamlarına gelir. Ülkemizin önde 

gelen çeşitli ansiklopedilerinde hikâye kavramı üzerinde 

durulmuştur. Genel sözlüklerde de yukarıdaki tarifin 

benzerlerini görmekteyiz.


Hikâye anlatma ve dinleme geleneği çok eskilere dayanır. Önceleri Asya'da görülen 

hikâye anlatma ve dinleme geleneği daha sonra bazı 

kıtalara da yayılır. 


            Bu geniş coğrafyanın içerisinde önemli bir yeri olan Türklerde ise hikâye anlatma ve dinleme, ilk 

törenlerde (sığır, şölen/şeylan, yuğ) karşımıza çıkmaktadır. Bilhassa sığır ve şölen/şeylan törenlerinde hikâyenin 

anlatıldığını, insanların bu hikâyeleri dinleyerek hoşça vakit 

geçirdiklerini biliyoruz. 

Yorumlar