Ana içeriğe atla

Eski Türkçe Kelimeler ve Anlamları #2

 •  Huşu : sevgiyle karışık korku
 •  Vecd : ilahi aşkla kendinden geçmek
 •  Büka : ağlama
 •  Delalet : yol gösterme
 •  Umdeler : ilke, karar
 •  Afif : temiz, iffetli
 •  İhtizaz : titreyiş
 •  Binaenaleyh : bundan dolayı
 •  Umumiye : genel görünüş
 •  Sadada : yankı
 •  Kifayet : yetmiyor
 •  Terakki : yükselme
 •  Dahiliye Nezareti : içişleri bakanlığı
 •  Müdiri Umumi : genel müdür
 •  Teveccüh : özel ilgi
 •  Mukarrer : kararlaştırmak
 •  Nikbin : iyimser
 •  Fasıla : arasız
 •  Şahadetname : diploma
 •  Dimağ : zihin
 •  Mefluç : felçli
 •  Safdilli : saf, gönlü temiz
Eski Türkçe Kelimeler ve Anlamları


Yorumlar