Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Yarın Sınavlar Başlıyor.

Merhaba arkadaşlar, yarın hepinizin bildiği gibi Açıköğretim programlarını Bahar dönemi ara sınavları başlıyor. Sınavlara girmeden önce şunlar da aklınızda bulunsun; Yarın ve Pazar günleri Açıköğretim büroları sabah saat 07:30'da açılmaktadır.  Sınavlar 15 dakika geç girebilme hakkınız var, sınav başladıktan 15 dakika içinde salona girerseniz görevliler sizi sınava almak zorundadırlar.  Sınava cep telefonu veya telsiz cihazlarla girilmesi yasaktır. Yanınızda 4 işlem yapabilen hesap makinesi ve benzeri makinelerle giremezsiniz.  Sınav giriş belgeniz, nüfus cüzdanı, sürücü belgeniz, veya evlilik cüzdanınızla, öğrenci kimlik belgeniz yanınızda bulunmalıdır.  Başarılar dilerim.

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI-II / ÜNİTE 4 ÖZET

XX. YÜZYIL ÖZBEK EDEBİYATI SOVYET DÖNEMİ ÖZBEK EDEBİYATI 1920’li yıllarda Özbek edebiyatında romantik, realistik akımlar, mizahî eserler ve nazarî düşünceler öne çıkmaya başlamıştır. Yine bu dönemde sözlü edebiyat ürünlerine ilgi artmış, Ergeş Cuman Bülbüloğlu, Fazıl Yoldaşoğlu gibi ozanlar hakkında Hislet, Kemî, Aybek,Mirtemir çeşitli eserler vücuda getirmişlerdir.1930–40 arasında eski ve yeni düzeni anlatan “Köken”, “Cantemir”, “TürkSib (Türkistan-Sibirya) Yollarında” gibi şiirler okuyucuyla buluşur. Bu devir Özbek şiirinde de yenilikler iyice ortaya çıkmıştır. Özellikle şiirlerinde Çolpan’ın tesirinde kalan Aybek, Sovyet döneminde dili en güzel bir şekilde kullanan şair ve yazar olarak bilinmektedir. Hamit Alimcan, Uygun, Osman Nasır gibi şairler şiire musiki inceliği, felsefî düşünce ve millî ruhu kazandırmalarıyla tanınırlar.İkinci Dünya Savaşı Yıllarındaki Özbek Edebiyatı 22 Haziran 1941’de Almanya’nın barış anlaşmasını bozarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bi

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI-II / ÜNİTE 3 ÖZET

ÖZBEKLER VE ÖZBEK TÜRKÇESİ Özbekistan Cumhuriyeti’nin resmi adı: Özbekistan Respublikası. Başkenti: Taşkent. Resmi Dili: Özbek Türkçesi.Ülkede 125 den fazla etnik grup yaşamaktadır. Bunlar Özbekler,  Karakalpaklar, Tacikler, Ruslar, Kazaklar, Tatarlar, Kırgızlar ve diğer topluluklardır.Nüfusunun %88’i Müslüman, %9’u Hrıstiyan ve geride kalan %3’ü de Musevî ve Buddistler oluşturmaktadır.Özbekistan’ın kuzey ve kuzeybatısında Kazakistan, doğu ve güneydoğusunda Kırgızistan ve Tacikistan, güneybatısında Türkmenistan, güneyinde ise Afganistan yer alır. Amuderya (Ceyhun) ile Sirderya (Seyhun) nehirleri arasında kalan toprakların büyük bölümünü içine alır.31 Ağustos 1991 tarihinde Bağımsızlığa kavuşan Özbekistan Cumhuriyeti idarî bakımdan 12 eyalet ve 1 özerk Cumhuriyet’e (Karakalpakistan) ayrılmıştır. Karakalpak’ların büyük kısmı bu özerk cumhuriyette yaşamaktadır.Orta Asya’daki halkların çok eski zamanlardan beri yazıya sahip oldukları bilinmektedir. Onlar geçmişten bugüne