Ana içeriğe atla

Örnek Proje Ödevi - Edebi Metin İncelemeleri

 Açıköğretim Fakültesi, Türk dili ve Edebiyatı bölümü örnek proje ödevine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Edebi Metin İncelemeleri dersinin konularına giren ödev

.pdf dosya halindedir. Gökçe Özcan tarafından hazırlanan bu ödeve 100 puan verilmiştir.

İNDİR

Önizleme

ATİLLÂ İLHAN'IN "ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN ŞİİRİ" ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ GİRİŞ Attilâ İlhan, edebiyatımızda Mavi Hareketi'nin öncülerindendir. Bu topluluğa adını veren Mavi Dergisi'nde Garip akımına karşı yaptığı eleştiriler onun Türk Edebiyatında yer edinmesini sağlamıştır. Attilâ İlhan, kendisini 40 kuşağı toplumcularından "sosyal realizm" olarak adlandırdığı bir anlayışla ayırmış ve Türk Edebiyatındaki toplumcu gerçekçilikte denilen sosyal realizmin önemli temsilcilerinden biri olmuştur. Fikirleriyle toplumsal gerçekçi olmasına rağmen belki mizacın tesiriyle tamamen romantik eserler kaleme almıştır. Onun şiirinin ilk kaynaklarından birisi de Nâzım Hikmet'tir. Atillâ İlhan, bireyselliğin var oluş içinde algılanmaya çalışıldığı dönemde kendi değimiyle -bir sevda gerilimi yansıtan- "Üçüncü Şahsın Şiiri" eserini yazmıştır. Bu araştırmanın amacı, Attilâ İlhan'ın hayatını ve bağlı kaldığı edebi akımları da dikkate alarak "Üçüncü Şahsın Şiiri" adlı eserini tahlil etmektir. Bu amaçla eser, konu, izlek, nazım türü, dil, üslup ve ahenk açısından incelenecektir. 
aöf proje ödevi indir


Yorumlar