Ana içeriğe atla

Yeni Türk Edebiyatı Final Özeti

aöf-yeni-türk-edebiyatı-özet

1-Dram ve Tiyatro arasındaki bağlantı:
-Dram ve tiyatro birbiri içine geçmiş kavramlardır.
-Dram tiyatronun kuramsal ve yazınsal tarafını ifade ederken tiyatro deneysel-görsel-işitsel yanı kapsar.
-Dramın seyirci karşısında gerçekleşmesi tiyatro sayesinde olur.
2-Tiyatronun temelinde taklit (mimesis) yatmaktadır.
3-Tragedya Antik Yunan uygarlığının M.Ö VII ve VI. Yy arasında Tanrı Dionysos adına yapılan törenlerde söylenen Dithrambos şarkılarından doğmuştur.
4-M.Ö V. yy Önemli tragedya yazarları Aiskhylos, Sophokles, Euripides
5-Tiyatro hakkında ilk kuramsal bilgi veren eser Aristoteles – Poetika
6-Aristoteles’e göre, tragedyanın amacı uyandırdığı acıma ve korku duygularıyla ruhu tutkulardan temizlemektir. (Ruhun tutkulardan temizlenmesine Katarsis denmektedir.)
7-Tragedya kişileri ortalamadan üstün, soylu ve erdemlidir. Bu ortalama üstü insanın bir hatası olur (hamartia) ve kişi bu hata yüzünden yıkıma uğrar. Seyircide korku ve acıma duygusu uyandıran bu yıkım istenen trajik etkiyi verir. Tragedyanın dili kusursuz ve manzumdur. Sahnede çirkinlikler gösterilmez. Tragedyada olay örgüsü mutlu başlar mutsuz biter.
8-Aristoteles’e göre Tragedya yaşamın gerçek halini değil akla uygun, olası ve evrensel yanını taklit eder. Olduğu gibi değil, olması gerektiği haliyle sunar.

Yorumlar